Om Universum

Dele på:
image

Universum og lederskap

Universum er ledende innen Employer Branding og hjelper virksomheter med å være attraktive for dagens og morgendagens arbeidstakere, samt hvordan beholde dagens talenter. Vår store kompetanse bygger på verdensomspennende kandidatundersøkelser med mer enn 1 millioner respondenter årlig fra mer enn 50 land. I Norge samler vi inn svar fra 15-20.000 talenter årlig. En av faktorene som stadig blir viktigere ved valg av arbeidsgiver er “inspirerende lederskap”. I dette bilaget har vi derfor samlet 10 virksomheter som har mye å fortelle om “lederskap”.

Men hva er egentlig “lederskap”? Og hvilke lederegenskaper forventes at du som leder har? Eller har du noen gang tenkt på hva som er verdens mest undervurderte lederegenskap?

Jeg snakket en gang med en leder som hadde tatt med sine medarbeidere på boksetrening i arbeidstiden for å motivere og gi dem energi. Han lærte to ting. At ikke alle får mer energi av boksetrening og at det kan være lurt å være nysgjerrig på hva som motiverer andre, og ikke bare en selv. Hvor mye tid bruker du på å være nysgjerrig på hva som motiverer andre, som f.eks. dine medarbeidere?

 

Mange ledere tenker nok at de veldig gjerne skulle ha brukt mer tid på å motivere. Godt tenkt og helt i tråd med Universums undersøkelser som viser at unge arbeidstagere synes inspirerende lederskap er en av de aller viktigste egenskaper de ser etter hos sin drømmearbeidsgiver. Men i tillegg til å være faglig oppdatert må du som leder håndtere organisasjonens behov for innovasjon, strategi, topplinje, bunnlinje, risikoforståelse, kompetanse, gode kundeopplevelser, administrasjon og en rekke andre “ting”. Når tiden skal fordeles, kan såkalte softe sider ved ledelse, som for eksempel motivasjon, trivsel og utvikling, bli nedprioritert.

 

Soft skills er også hardcore

Ta f.eks. Forsvaret. Etter den kalde krigen var ikke lenger stormtroppenes responstid mot grensen til Russland en relevant utfordring. Forsvaret sto isteden overfor en uoversiktlig slagmark i Afghanistan. Det krevde en ny form for ledelse som i større grad utrustet soldater med helhetsforståelse og kompetanse til å ta selvstendige og riktige avgjørelser i uforutsette situasjoner. Det krevde operativt personell med større selvstendighet, selvtillit og samarbeidsevne. Oppdagelsen både Forsvaret og mange andre dyktige ledere har gjort, er at de softe sidene ved ledelse kan være hardcore effektivt og verdt tiden det tar.

 

På meg selv kjenner jeg ingen andre

Det er ikke alltid så lett å finne ut av hvordan man skal lede for å skape selvstendigheten, selvtilliten og samarbeidsevnen du ønsker å se i dine medarbeidere. Isteden blir det som med boksetreningen. Vi handler på ubevisste ryggmargsreflekser og alt vi har lært gjennom en rekke ulike erfaringer. Som når jeg i ledertreninger har møtt ledere som oppdaget at de behandler medarbeidere som deres egen far behandlet dem. Eller ledere som vurderer medarbeidere som krevende fordi de ikke blir motivert av det samme som de selv. Da er det klokt å huske på at på meg selv kjenner jeg ingen andre. Det kan hende medarbeideren som ikke vil prioritere det samme som deg, eller ta eierskap til samme mål som deg, rett og slett ikke opplever seg motivert eller trygg nok til å ta eierskap til oppgaven. Så enkelt, så fordømt kronglete.

 

Medarbeidere på sitt beste

Det handler ikke om at hver eneste beslutning skal kreve terapilignende samtaler for å komme til bunns i alt mellom himmel og jord. Det handler heller ikke om å alltid etterkomme ønskene og behovene hos alle du leder. Jeg mener nysgjerrighet er en grunnleggende holdning i god ledelse og at det er effektivt. For eksempel vil medarbeidere som opplever seg hørt, være mer komfortable med lojalitet til en beslutning de er uenige i. Og hvem synes ikke det er inspirerende å ha en leder som grunnleggende er nysgjerrig på hva som motiverer meg og når jeg er på mitt beste?

 

Tekst: Andreas Kvernflaten/Universum Nova
Foto: Line Slotnæs