• Sopra SteriaMariel Gjengstø og Jørn Skaaraas har begge lederroller i Sopra Steria.

Den viktigste kompetansen er å tilegne seg ny kunnskap

Med de dyktigste hodene under seg må lederne i Sopra Steria tenke nytt rundt lederskap, samhandling og kompetanseheving.

Et sentralt aspekt innen moderne lederskap er at man må være fortrolig med at man leder folk som er flinkere enn seg selv. Sopra Sterias ledere mener at deres oppgaver i stor grad går ut på å tilrettelegge for digital samhandling og innovasjon, heller enn detaljstyring.

–  Som leder trenger du ikke spisskompetanse innen hvert fagområde, men en moderne leder er en som kan gå foran, sette en retning og gi informasjon om hvor markedet beveger seg. Like viktig er det å tilrettelegge, støtte, fjerne hindringer og gi frie tøyler til hvordan medarbeiderne løser oppgavene, sier Jørn Skaaraas, Department Manager i Sopra Steria.

Fagkompetansen blir fort utdatert

For å kunne gjøre dette må man være ute i miljøene, delta på fagmøter og oppdateres på hva ledende aktører i bransjen sier og gjør. Man må evne å peke ut de gode ideene og gi folk rom til å videreutvikle disse. Et eksempel på dette er Sopra Sterias satsning på Mixed Reality-teknologi. Lederne la til rette muligheter for å skape noe med teknologien. Dyktige og motiverte medarbeidere benyttet dette til å utvikle innovative digitale løsninger. Et av resultatene er at Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet og Sopra Steria i 2017 vant World Health Innovation Award på verdens største helsekonferanse i USA.

–  Før gikk man ut fra skolen med en kompetanse man kunne bruke i 40 år gjennom arbeidslivet, men nå er fagkompetansen kanskje utdatert etter fem år. Det gjør at den viktigste kompetansen man kan ha er å effektivt evne å tilegne seg ny kunnskap. Vi må derfor legge til rette for kontinuerlig videreutvikling slik at medarbeiderne opprettholder god faglig kompetanse innen sine fagområder. Dette ser vi gang på gang gir resultater, sier Skaaraas.

Inkludering skaper innovasjon

Mariel Gjengstø er prosjektleder for Digilab i Oslo og Teamleder i Business Consulting i Sopra Steria. Digilab er er Sopra Sterias innovasjonsnettverk med 18 kontorer rundt i verden som arbeider med de teknologiene som har mest potensiell distruptiv kraft i seg. For å lykkes med gode innovasjonsløsninger er man avhengig av kunnskapsdeling og tverrfaglighet for å holde seg oppdatert.

– Innen moderne selskapsstrukturer må man forholde seg til digitale verktøy, flate organisasjonsstrukturer og gjerne ansatte som er spredt for alle vinder. Det forventes likevel at lederen skal vite hvordan hver enkelt har det og opptre samlende for teamet, sier Gjengstø.

I Sopra Steria bruker de Workplace by Facebook som et internt sosialt medium, og verktøyet er med på å bryte ned både siloer og avstander mellom medarbeiderne, samt leder og medarbeider.

– Jeg synes Workplace gjør den sosiale og gode kommunikasjonen innad i bedriften mye lettere. Det blir enklere å være en god leder og vise ansatte at man følger med gjennom kommentarer og likes. Ikke minst bygger det selvfølelse og stolthet når en leder kommenterer at noe er godt utført, og viser at de er stolt av resultatet som er oppnådd, sier Gjengstø.

Tekst: Karoline Jensen/Sopra Steria
Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Sopra Steria

Kontakt med Sopra Steria

http://www.soprasteria.no/