• Skanska NorgeStåle Rød, konsernsjef

Konsernsjef med egen trainee

Skanskas konsernsjef Ståle Rød søker en ny trainee som kan videreutvikle konsernet innen økonomi og finans.

Skanska søker en rekke traineer som skal begynne til høsten og en av traineene vil bli konsernsjefens egen, personlige trainee.

– Dette traineeprogrammet er tungt forankret i toppledelsen. Jeg gleder meg til å utfordre og selv bli utfordret av en management trainee som skal jobbe tett for og med meg og resten av konsernledelsen. Hun eller han vil bli eksponert for den varierte og svært spennende hverdagen en konsernledelse opplever, forteller en entusiastisk Ståle.

Det er først og fremst en management trainee med kompetanse innen økonomi og finans Ståle søker etter i denne omgangen, og kandidaten må være forberedt på å skulle løse mange og varierte oppgaver i løpet av traineeperioden.

– Vi har forhåpninger til at kandidaten kan være med å utfordre og utvikle oss, trekke oss i en spennende retning og forhåpentligvis gå over i en strategisk viktig stilling i selskapet etter endt traineeperiode.

Felles for alle traineene Skanska søker, er at de bør ha hakket mer motivasjon enn det som er gjengs, noe større ambisjoner samt vilje og evne som overgår hvermannsen.

– Som trainee i Skanska får man mulighet til å prøve en rekke ulike fagfelt på kort tid. Det gjør at man får en forståelse både for hva man ønsker å arbeide med og hvor man utmerker seg. Sistnevnte krever at man er ambisiøs, har sterk driv og er villig til å legge ned innsatsen som kreves for å nå målene man har satt seg, sier Ståle.

Det er med andre ord ikke bare akademiske resultater som er avgjørende for å få en av de mange traineestillingene Skanska lyser ut.

– Akademiske resultater er viktige, men det er ikke tilstrekkelig. Man må ha vist kraft og energi til å kunne gjennomføre, og man må ha vilje til å utforske mulighetene vi tilbyr. Vi stiller krav til våre traineer og samtidig forventer vi at de stiller krav til oss, sier Ståle.

Skanska søker bredt når de nå er på jakt etter eksepsjonelle talenter.

– Våre prosjekter er langt mer komplekse enn før, og med flere milliardprosjekter har vi et veldig bredt spenn av fagkompetanse involvert. Dermed ønsker vi traineer med ulik bakgrunn og erfaring. Vi har behov for alt fra jurister til gamere, økonomer og naturligvis ingeniører – og gjerne fra flere retninger enn bare bygg og anlegg. Generelt søker vi et mangfold, da vi har sett hvilken verdi det tilfører våre prosjekter. Et område vi eksempelvis har fått øynene opp for, er 3D-visualisering. Det gir våre kunder muligheten til å se for seg prosjektene våre på en helt ny og bedre måte, sier Christian Scheen, rekrutteringssjef i Skanska.

Digitalisering og bruken av ny teknologi er et tydelig satsingsområde for Skanska. Selskapet er i gang med å bygge en egen Future Lab i deres flotte nye hovedkontor i Sundtkvartalet.

– Vi integrerer alt fra AR til AI via VR inn i våre prosjekter og er opptatt av å utvikle oss for å kunne levere de beste resultatene. Det vi bygger, er på mange måter likt. Det er måten vi bygger det på som er nytt, takket være tilførsel av ny og annerledes kompetanse fra den vi hadde tidligere.

Mangfold handler dog ikke bare om studieretning og kompetanse for Skanska.

– Med mangfold tenker jeg ikke bare på hva våre medarbeidere har studert, men også bakgrunnen de har, hvem de er. Når vårt mangfold speiler samfunnet vi bygger for, blir løsningene våre bedre rett og slett.

Skanska søker etter flere traineer som vil ha oppstart i august 2018. Programmet varer i to år, med fire rotasjoner, og inkluderer mentorordning og utviklingsprogram underveis.

For mer informasjon om programmet: Trainee hos Skanska.


Teks: Hans Petter Stub 

Foto: Skanska