• SchibstedJonas Ibsen Brynildsrud (30), daglig leder VG Partnerstudio

I ukjent terreng

På to år har VG Partnerstudio vokst fra tre til 23 personer. For daglig leder Jonas er en av de viktigste oppgavene å balansere ønsket om å opprettholde en gründerkultur mot behovet for mer struktur.

Det var under studiene på NHH at Jonas ble kjent med Schibsted gjennom et summer internship. Oppholdet ga mersmak, og han begynte som trainee i konsernet rett etter studiene.

– Traineeoppholdet ga meg både god innsikt i de ulike delene av Schibsted-konsernet og spesialiserte kurs innen alt fra innovasjon til salg og ledelse. Den kompetansen drar jeg nytte av hver dag.

I tillegg har Jonas hatt et våkent øye og plukket opp tips og triks fra de mange andre lederne i konsernet.

– Med fire ulike opphold under traineeperioden får man observert mange ulike ledere, og vi hadde jevnlige utviklingssamtaler. På basis av det dannet jeg meg en oppfatning av hva jeg mener er viktig og riktig for min egen del.

Nybrottsarbeid
Å være leder for VG Partnerstudio er Jonas sin første stilling med formelt personalansvar.

– Det er en utfordring jeg trives med, og selv om jeg er blitt kastet ut på dypt vann, har jeg fått mye tørrtrening på land.

Det er dog ikke bare lederansvaret som er nytt, men også selskapet og bransjen er helt ny.

– At VG og andre medier har begynt med innholdsmarkedsføring, er helt nytt. Dermed står vi overfor problemstillinger som ingen har stått overfor før, og som ingen har noen etablert metodikk for å løse. Å klø seg i hodet og brette opp ermene sammen med kolleger for å løse helt nye problemstillinger er fantastisk moro. Og veksten vår tilsier jo at vi har gjort en del riktig.

Tydelighet og ansvar
Jonas sin lederstil bærer preg av to ting: tydelige mål og stor grad av personlig ansvar.

– Jeg mener det er viktig å være tydelig på hvilke mål vi skal oppnå, og deretter gi hver og en ansvar og eierskap til utvalgte oppgaver. Vi er et oppstartsselskap og verdiene i dette selskapet skapes av oss alle. Det er vesentlig at alle er med på å påvirke vår videre utvikling. Om jeg skulle ha sittet på toppen og besluttet alt, så hadde vi neppe hatt den samme positive utviklingen. Det har kanskje vært min viktigste lærdom som leder – ledelse handler ikke først og fremst om meg, det handler om å sørge for at mine medarbeidere har forutsetninger for å gjøre en god jobb.

Gründerånd vs. struktur
VG Partnerstudio har nytt godt av å være et oppstartsselskap der ideer har florert, og takhøyden har vært betydelig.

– Vi ønsker å opprettholde denne gründerånden, men samtidig ser vi at vi trenger mer struktur etter hvert som vi vokser. Med flere kolleger må vi bli mer strømlinjeformet og ha en mer tydelig fordeling av ansvar. Å finne den rette balansen blir nok en av mine viktigste lederoppgaver fremover.

 

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs