• McKinsey & CompanyMartin Bech Holte, administrerende direktør Norge

Man må våge å eksperimentere

Virksomheter som lykkes i en verden preget av stadig hyppigere endringer, er de som våger å eksperimentere mer, mener Martin Bech Holte i McKinsey & Company.

Endring er på ingen måte nytt for næringslivet. Det som dog er nytt er hyppigheten, samt det som i størst grad driver endringene.

– Med økt digitalisering er det flere næringer som utsettes for konkurranse de ikke er vant til. Trykket på å forbedre seg raskt og betydelig treffer flere enn før. Listen som definerer hvor god du må være, er lagt høyere.

Bech Holte mener det ikke nødvendigvis skorter på viljen til å endre seg, snarere evnen.

– Beslutningsviljen er der ofte, man erkjenner at det er behov for endringer som følge av ny teknologi og digitalisering. Den modningsprosessen har egentlig gått ganske fort. Samtidig stiller endringene nye krav til innsikt når beslutningene skal fattes, og mange ledere trenger ny kunnskap for å lære seg å navigere i dette terrenget. Beslutninger må ofte fattes raskere og på et mindre sikkert grunnlag enn tidligere.

For å sikre evne til å fatte beslutninger mener Bech Holte det er vesentlig med teknologiekspertise i lederteamene.

– Mange lederteam består av personer som har bygget opp den kommersielle suksessen til virksomheter. Disse teamene styrkes nå ved å løfte opp teknologiekspertisen noen hakk og samtidig gjøre strukturelle grep, eksempelvis med egne digitale divisjoner og enheter.

Det må imidlertid mer til enn bare kompetanse om teknologi for å holde tritt med utviklingen.

– Utviklingen krever en ny måte å tenke på. Vi pleier å si til våre klienter at de bør ”fail fast and fail small”. Man må våge å eksperimentere og gjerne på måter som gjør at nedsiden ikke er så stor. Hyppige piloter der man har utviklet det vi kaller et ”minimum viable concept”, kan være en vei å gå, for derigjennom å tilegne seg viktig læring. Vi anbefaler også gjerne flere små piloter samtidig for å øke sjansen for å lykkes med noe av det man eksperimenterer med. Så må man kunne skalere fort når man lykkes.

Tidligere har små miljøer vært kjent for å eksperimentere og være fotrappe. Store selskaper søker nå å kopiere dette.

– De store virksomhetene har sett at de ikke kan skape et innovasjonsklima uten å signifikant endre arbeidsform. De må sette sammen multidisiplinære team som løser problemer fortløpende, noe som blant annet krever en helt annen kommunikasjonsform enn den man finner i mer byråkratiske organisasjoner. Byråkrati fungerer fortsatt for strømlinjeformede prosjekter, men med økt grad av uforutsigbarhet er det nødvendig med en arbeidsform basert på agile-prinsippet.

Det er tydelig at McKinsey & Company er en god skole for å lære nettopp denne nye arbeidsformen, for tidligere medarbeidere finner man i en rekke start-ups, deriblant Kolonial.no, Über og Konsus.

– Jeg tror at mange av våre tidligere konsulenter trigges av de store endringene som skjer i disse miljøene, også fordi endringene skjer på premisser som unge mennesker har like gode forutsetninger for å forstå som mer erfarne mennesker, om ikke bedre. Dermed får man som relativt ung et stort spillerom. Bildet er dog ikke entydig, vi ser også at mange tidligere medarbeidere tiltrekkes av å jobbe med større, mer tradisjonelle virksomheter, hvor det finnes kraft og ressurser bak nysatsinger. Det er også tiltalende.

 

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

Kontakt med McKinsey & Company

http://www.mckinsey.no/