• GjensidigeLone Bonde, leder for Digitale kundeopplevelser og Cathrine H. Saxebøl, leder for kundeferd

Digitalisering handler vel så mye om ledelse som teknologi

Suksessen til Gjensidiges digitaliseringsprosess handler til dels om teknologi, men vel så mye om ledelse. Mer spesifikt, ledere som Lone og Cathrine.

Cathrine, som nylig ble kåret til en av Norges 50 fremste IT-kvinner av Oda-nettverket, har hatt ansvaret for digitalisering- og effektiviseringsprogrammet til privatforsikringsdivisjonen i Norge.

– Jeg har den siste tiden jobbet med å omstille kundesenteret, med ledere og rådgivere som skal jobbe på en ny måte, takket være digitalisering, sier Cathrine. Vi har kartlagt hvilken kompetanse vi trenger fremover, hvilke oppgaver teknologien kan overta og sett på hva rådgiverne har lyst til å jobbe med. Når vi automatiserer prosesser, kan rådgiverne heller ta tak i mer komplekse problemstillinger, ofte langt mer spennende oppgaver. For å lykkes med digitaliseringen må vi balansere samspillet mellom mennesker og teknologien. Særlig i en slik omstillingsfase, er det viktig å sikre medarbeideres arbeidsglede, utvikling og mestring.

Lone, som ble kåret til Årets markedsfører i E24 sin kåring Ledertalentene 2016, er leder for teamet som jobber med innhold, utforming, design og måling av digitale tjenester.

– Jeg mener det viktigste for å lykkes med ledelse i en digital virksomhet, er å sette sammen gode, tverrfaglige team, sier Lone. Nøkkelen er å finne flinke folk som brenner for sine respektive fag, gi dem tydelige mål, og så gi litt slipp og la dem skinne. Jeg opplever at de aller fleste som er flinke innen teknologi og digitale tjenester har et brennende ønske om å levere på et skyhøyt nivå, de er stolte over koden sin, for å si det slik.

 

En ny type ledelse

Lone og Cathrine er eksponenter for en ny type ledelse, bedre tilpasset digitaliseringsprosjekter.

– Når man i dag setter sammen tverrfaglige team basert på faglig kompetanse snarere enn posisjon, påvirker det hvordan beslutninger fattes, forteller Cathrine. Man har ikke tid til å vente på at beslutninger skal tas langt opp i et tradisjonelt hierarki, dessuten er det ikke der den fremste kompetansen på mange felt ligger. Som leder må du gi fra deg den myndigheten.

– Det betyr også at det er rom for langt flere type ledere med påvirkningsevne enn før, legger Lone til. Alt fra faglige ledere til prosjektledere til personalledere, det er mange ulike måter å utforske lederfaget på. Jeg synes også det er et poeng at man på ingen måte trenger å bli en tradisjonell leder for å oppnå suksess i moderne, digitale virksomheter. På samme måte kan vi vel også si at hegemoniet til den hierarkiske lederen er definitivt forbi, i alle fall hos oss.

 

 Å kunne, eller ikke kunne teknologi, det er spørsmålet

En pågående diskusjon i dagens virksomheter, er hvor mye ledere må kunne om teknologi. Lone og Cathrine har klare meninger om det.

– Det er tydelig at ledere må kunne mye mer om teknologi nå enn før, sier Lone. Det er en såpass naturlig og integrert del av hverdagen, uansett hvor man jobber. Teknologi er en forlenget arm av alle forretningsområder. Du vil som en enkeltperson og individuell leder ikke kunne ha svaret på alt, så du må sikte etter å omgi deg med de flinkeste fagekspertene og gode rådgivere.

– Man må forstå hvordan forretningsmodeller endres og hvilke muligheter teknologi gir, legger Cathrine til. Før satt IKT-direktøren og forretningsdirektøren på hver sin tue, nå er det i økende grad én og samme person. Det er ikke dermed sagt at alle må kunne programmere selv, men man må ha en tydelig forståelse for hva som er mulig. Ellers vil man ikke kunne sette den riktige retningen og definere målene som inspirerer på tvers av fagdisipliner og forretningsområder.

Og retningen for Gjensidige er tydelig; i spissen for digitaliseringen i forsikrings- og finansbransjen.

 

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

Kontakt med Gjensidige

www.gjensidige.no/velkommen