• EVRYKirsti Christie, SVP Corporate HR (employee engagement & culture)

Til inspirasjon

Jobben til Kirsti og teamet hennes er å få alle medarbeidere til å blomstre. Det skal de gjøre gjennom å skape engasjement og dyrke EVRY-kulturen.  

– Min jobb er å legge til rette for at alle ansatte kan bli den beste versjonen av seg selv.

 

Inspirerende ledelse gir motivasjon til prestasjon

Å sikre inspirasjon er vesentlig og Kirsti understreker at det er stor forskjell på å inspirere og motivere.

– Disse to ordene har to ulike betydninger og stammer begge fra det latinske språket. Som leder mener jeg du ikke skal føle ansvar for å motivere dine ansatte, de må selv finne sin egen drivkraft. Men du skal inspirere. Vi er opptatt av at hver leder må finne ut av hvordan de ønsker å inspirere sine medarbeidere selv, det er ikke noe vi kan bestemme. Det er ikke alle som er komfortable med rollen som ”corporate envangelist” for eksempel, og jeg tror ikke 700 slike hadde vært udelt positivt heller. Alle må finne sin personlige form.

Store deler av lederprogrammet til EVRY handler om å få verdiene og kulturen til å bli etterlevd i hverdagen.

– En av våre kjerneverdier er ”empower and inspire”, som i bunn og grunn betyr at de ansatte skal få myndighet og arbeidsrom. Våre ledere skal ”empower” ikke ”take power”. Om du er typen som bare liker harde kommandolinjer, er ikke dette plassen for deg. Ei heller om du aldri overgår det som forventes av deg, det er også en vesentlig del av EVRY-kulturen.

 

Få tillit, ta ansvar

I tråd med å overgå forventninger, vektlegger EVRY i stor grad personlig initiativ fra sine medarbeidere.

– Du kan ikke være passiv og bare vente på å bli fortalt hva du skal gjøre her hos oss. Vi har få hemmeligheter for våre ansatte, så det er bare å spørre og grave for å finne ut av ting. For å sikre at alle medarbeidere forstår hvilken rolle de kan ta, holder vi på å gi samtlige en grundig innføring i alt fra strukturen på konsernet til strategien og forretningsmodellen vår. Det kurset er noe vi kaller ME@EVRY, noe både ledere og medarbeidere går gjennom. Resultatet er at det rett og slett er enklere å manøvrere i et system man forstår.

 

Norsk hovedkontor og lokal tilstedeværelse

Som sosialantropolog er Kirsti vant til å studere kulturell variasjon, og etter mange år i flere internasjonale virksomheter verdsetter hun å være en del av et norsk konsern.

– Vi er mer autonome og egalitære i Norge enn andre land, selv sammenlignet med Sverige og Danmark. Jeg mener en flat kultur er viktig for at medarbeidere skal ta initiativ og for å få alle til å blomstre, og da er det fint at vi i EVRY ikke er et datterselskap hvor vi må forholde oss til mange ulike direktiver, regler og prinsipper fra USA eller Frankrike.

– I EVRY kan vi selv bestemme hvordan vi kan gjøre ting og ha en mye kortere beslutningsvei. Det er helt klart et konkurransefortrinn.

 

 

Foto: Line Slotnæs

Kontakt med EVRY

www.evry.com/no/