• BouvetAstrid Hongset, konsulent og Jeppe Lund Aaker, avdelingsleder

Bouvet; med individet i sentrum

Sentralt i ledelsesfilosofien til Bouvet er å gi rom til enkeltindividet samtidig som det skapes en sterk gruppefølelse.

Jeppe er avdelingsleder for en av tre avdelinger for systemutvikling i Trondheim, mens Astrid er nyansatt konsulent i avdelingen for brukeropplevelse.

– Årsaken til at vi er delt inn i avdelinger har ingenting med verken teknologi eller bransje å gjøre, snarere at vi ønsker å skape en følelse av å jobbe i et lite og stort selskap på samme tid, sier Jeppe. I min avdeling er vi 20 personer, noe som skaper tette bånd mellom kolleger, noe vi er veldig opptatt av.

Å være såpass nære medarbeiderne, gir mulighet for det Jeppe mener er det absolutt viktigste man kan gjøre som leder, nemlig å tilrettelegge for hver individuelle kollega.

–  Bouvet skal være et like spennende og godt sted å jobbe for en nyutdannet 25åring, en 45åring med tre små barn eller en 65åring som snart skal pensjonere seg, sier Jeppe. Sentralt i dette arbeidet, er å gi hver medarbeider rom for å styre sin egen hverdag og utvikling.

– Selv om jeg bare har vært her i 2,5 måneder, opplever jeg å bli vist mye tillit, sier Astrid. Det gir meg stor grad av eierskap til prosjektene jeg jobber med.

 

Medarbeiderne først

At Bouvet legger seg såpass i selen for å sikre trivselen til sine ansatte er på ingen måte tilfeldig.

– Vi sier at vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene, i den rekkefølgen, sier Jeppe. Medarbeiderne kommer først.

– Det kjenner jeg meg igjen i, her er det stort fokus på trivsel, istemmer Astrid. For meg handler det å trives på jobb i stor grad om et godt arbeidsmiljø og muligheter for å utvikle seg innen faget. Allerede i jobbintervjuet snakket vi om spesifikke fagområder som jeg ønsket å utforske, og det ble godt tatt i mot at jeg hadde en klar ambisjon for min egen utvikling.

– Vi veier naturligvis hensynet til hva den enkelte konsulent ønsker å bli god på opp mot det markedet etterspør. Samtidig er vi veldig klare på at vi ønsker langsiktige relasjoner med våre medarbeidere, Bouvet er ikke et sted du skal jobbe i kun noen få år. Da må vi sikre en utvikling som matcher konsulentenes ønsker. Disse ønskene fanger vi både opp i uformelle samtaler, og gjennom våre to årlige utviklingssamtaler.

 

Fravær av hierarki

Hierarki er det svært lite av i Bouvet, kanskje oppsiktsvekkende lite for en virksomhet med over 1200 medarbeidere.

– Totalt i virksomheten har vi fire ledd, fra konsulenter til avdelingsledere, regionledere og sjefen selv, Sverre, forteller Jeppe.

– I tillegg har alle tittelen konsulent, legger Astrid til. Det viser at alle verdsettes likt. Fokus er på kunnskapsdeling og samarbeid, ikke spisse albuer.

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Whydentify

Kontakt med Bouvet

https://www.bouvet.no/